lege bjørn Rismyhr

UTDANNELSE

 

Lege BJØRN RISMYHR

Medlem/æresmedlem i Akupunkturforeningen.

Utdannelse:

Bjørn Rismyhr, f. 1951, er utdannet ved Universitetet i Tromsø i 1979. Han har vært allmennlege siden 1980, først distriktslege i Tana, fra 1981 lege i Karmøy kommune. Han startet Legesenteret i Åkrehamn i 1982 og var der til 1995 da han begynte sin legepraksis i Rådhusveien 16, Åkrehamn. Bjørn Rismyhr har i denne perioden også vært i deltidsstilling som trygdeoverlege ved Karmøy og Bokn trygdekontorer i 8 år. Han har vært studierektor ved Nordisk akupunkturhøgskole( NAHS) i 25 år og professor ved NAHS avd. Chine Beijing International Acupuncture Training Centre (1994- 2009.) Han har her fra 1994 til 2009 undervist i akupunktur for for studenter fra hele verden. Ellers har han holdt kurs i smertebehandling med akupunktur for leger i Rogaland legeforening og i Oslo, ved internasjonale seminarer i USA og Spania.
Bjørn Rismyhr har for øvrig vært president for Norske legers forening for akupunktur, visepresident og president i Norske akupunktørers hovedorganisasjon samt nestleder i Akupunkturforeningen som han har vært med å etablere. Han er æresmedlem i Akupunkturforeningen og foreningens representant for Rogaland.


Bjørn Rismyhr har for øvrig ledet Haugalandet Medisinske Forum og arrangert vel 450 møter i videre- og etterutdannelsen av leger (1982-2017).

Bjørn Rismyhr er utover sitt arbeid innen medisin en aktiv Rotarianer. Han er medlem av Karmøy Vest Rotaryklubb, for tiden også assisterende guvernør i Rotarys Distrikt 2250.

Medlem i Den norske legeforening (Dnlf) og Akupunkturforeningen(AF). 

https://www.gulesider.no/lege+bj%c3%b8rn+rismyhr+as+%2c+r%c3%a5dhusvegen%2c+%c3%a5krehamn/bedrifter legeakupunktur.no