lege bjørn Rismyhr

Jeg tar imot nye pasienter

01.03.2023

Jeg tar imot pasienter til legetjenester, som offshorelege og som akupunktør. Det er mulig å få skrevet ut sykemeldinger, attester til førerkort mm. Resepter kan skrives ut, men skal normalt skrives ut av fastlegen. Enkle blodprøver tas, men ved behov for utredningsprøver skrives det ut rekvisisjon slik at de kan gjøres hos fastlegen, eller ved Haugesund sjukehus. www.helsenorge.no

legeakupunktur.no